Andra Jurgelāne par savu praksi GLEN projektā Kamerūnā 2014.gadā

Buea pilsētas sieviešu ekonomiskās neatkarības paaugstināšana, 2014.gadā

Fotoattēlā: GLEN dalībniece Andra Jurgelāne

2014. gadā GLEN stipendija man deva brīnišķīgu iespēju doties prakses projektā uz valsti, kuru dēvē arī par "Āfriku miniatūrā" vai "Āfrikas padusi",- Kamerūnu. Praksi piedāvāja organizācija "Reach Out Cameroon", kurai ir gandrīz 20 gadu pieredze kopienas attīstībā un sieviešu tiesību aizstāvībā. Kopā ar manu tandēmpartneri no Vācijas tikām iesaistītas Labklājības radīšanas nodaļas darbībā un strādājām pie mikroprojektiem. Mikroprojekti ir programma, kuras ietvaros mazaizsargātajām grupām (galvenokārt, sievietēm, bet arī cilvēkiem ar HIV un AIDS, bāreņiem u.c.) tiek sniegts atbalsts mazā biznesa uzsākšanai. Kādai tas var būt viena tomātu groza nopirkšana un pārdošana tālāk, kādai vietējo konditorejas izstrādājumu gatavošana un pārdošana, frizētavas atvēršana, neliels veikaliņš vai kas cits. Mikroprojekta ietvaros veicām grupu identificēšanu, vajadzību un iespējamā atbalsta piešķiršanu. Tālāk tika organizētas arī apmācības gan finanšu vadībā, gan grāmatvedībā, lai iemācītu dalībniecēm atdalīt privātos līdzekļus no biznesa līdzekļiem, kā arī sekot līdzi biznesa rentabilitātei. Tāpat arī grupas tika apmācītas grupu dinamikā, lai stiprinātu tās iekšējos resursus un grupas komunikāciju. Tika organizētas arī apmācības, piemēram, konkrētās aktivitātēs, kā var pelnīt naudu (dažādu ēdienu pagatavošanas kursi u.tml.). Pēc apmācībām dalībniecēm tika piešķirts t.s. sēklas kapitāls (naudas vai mantiskā izteiksmē).

Sarunās ar sievietēm noskaidrojām, kā šie mikroprojekti ir mainījuši viņu dzīvi: piemēram, kāda sieviete ir spējusi pirmo reizi bērniem iedot kabatas naudu, vai cita varējusi griezties labākā veselības aprūpes iestādē, vai vienkārši beidzot varējusi atļauties ēst to, ko gribas, nevis to, kas ir. Šie pieredzes stāsti arī bija mans lielākais gandarījums projekta laikā, un arī mana pārliecība ir - svarīgākais ir iedot cilvēkam makšķeri un parādīt, kā noķert zivis, nevis iedot visu gatavu. Sievietēm Kamerūnā ir nozīmīgi šāda tipa projekti, jo tie ļauj kļūt ekonomiski neatkarīgām no saviem vīriem un ģimenes, tādējādi arī iesaistīties savas kopienas attīstībā un tikt sadzirdētām vietējo amatpersonu un politiķu vidū. Kļūstot ekonomiski neatkarīgai, samazinās mazvērtības sajūta un sieviete jūtas drosmīga paust savu viedokli sabiedrībā, kurā joprojām vīrietis ir noteicējs ģimenē, kopienā, valstī.

Foto: attēlā no kreisās: Andra Jurgelāne, GLEN dalībniece un "Keep a Girl Alive" mikroprojekta dalībniece Vastina. Vastina dalās ar saviem biznesa izaugsmes plāniem! Attēls uzņemts Tole ciemā. Foto autore Stefanie Do.

Prakses laikā ieguvu ļoti daudz - iepazinos ar manas organizācijas citām aktivitātēm, piemēram, interešu pārstāvniecību un lobēšanas praksi, kuras izpētei arī veltu savu bakalaura darbu, tāpat ieguvu ieskatu tādās tēmās kā uz dzimumu balstīta vardarbība, postkonflikta seku novēršana u.c. Vērtīgu pieredzi guvu arī praktiskajā starpkultūru komunikācijā, jo laika menedžments, darba organizēšana, konfliktu risināšana, hierarhija u.c. stipri atšķiras no mums pieņemtajām normām. Tāpat arī noderīga šķiet pieredze, pieļaujot kļūdas, kad mūsu mehānismi un idejas tajā vidē nemaz nestrādā - tā mums gadījās izstrādājot mārketinga plānu vienai no grupām. Tāpat tagad skaidrāk izprotamas ir globālās sakarības - cik ļoti mēs esam savienoti un atkarīgi cits no cita, un kā mūsu lēmumi ietekmē cilvēku dzīvi tūkstošiem kilometru attālumā.

Esmu ļoti pateicīga REO ģimenei par to, ka mani ļoti sirsnīgi uzņēma un ļāva mācīties, kā arī ceru, ka mūsu iesāktās idejas un aktivitātes ļaus svētīgajai misijai turpināties.

Vēlies piedalīties praksē GLEN projektā 2015.gadā? Piedalies konkursā: GLEN stipendijas 2015 Pieteikumu iesniegšanas termiņš 2015.gada 30.janvāris
GLEN Latvija projektus finansē: