Laila Skujiņa par savu praksi GLEN projektā Gruzijā 2013.gadā

TŪRISMA PRODUKTU PIEDĀVĀJUMA DAŽĀDOŠANA GRUZIJAS BORŽOMI-KARAGAULI NACIONĀLAJĀ PARKĀ 2013.GADA JŪLIJA VIDUS – OKTOBRA VIDUS

Vēlos atzīmēt, ka atziņas no dalības sagatavošanās semināros pirms paša prakses projekta Gruzijā, bija zīmīgs atbalsts, galvenokārt, prāta un uztveres sagatavošanā, pieredzes novērtēšanā un maksimālā izmantošanā, ko ļoti novērtēju esot jau pašā prakses projektā uz vietas.

Pieredzēto Gruzijā vienmēr atceros ar smaidu. Projekts Boržomi – Karagauli Nacionālajā parkā Gruzijas vidienē (BKNP) bija par tūrisma produktu izvērtēšanu un jaunu produktu ideju attīstību ekotūrisma kontekstā. Parka galvenais mērķis ir dabas aizsardzība, taču tā īstenošanai nepieciešams veidot sabiedrībā izpratni par tās vērtību. Man prieks, ka viens no šiem izglītošanas veidiem ir tieši reāla pieredzes gūšana parka teritorijā, dodoties vienas vai vairāku dienu pārgājienu maršrutos. Būtībā, es kopā ar savu partneri Miriam no Vācijas, strādāju ar mērķi veicināt BKNP piedāvājuma dažādošanu, piemēram, attīstot kalnu velosipēdu koncepta ieviešanu parkā. Taču palūkojoties daudz dziļāk, mēs kļuvām par vēstnesēm dzīvās dabas izzināšanai un sargāšanai, kas nav aktuāli tikai Gruzijai vai Kaukāza reģionam, bet visas pasaules iedzīvotāju spējai dzīvot harmonijā ar dabu.

BKNP ir mūsdienīga organizācija, kas varētu būt interesanta gandrīz katram, kas aizraujas ar dabas un ekotūrismu, tā ir iespēja eksperimentēt uz pārdomātu argumentu pamata, realizēt savas idejas vietējā vidē. Tā ir iespēja kritiski paskatīties uz tūrisma nozari, redzēt tūrisma „augļus un upurus”. BKNP komanda strādā parka attīstībai. Caur parka darbību vietējo iedzīvotāju ikdienā ir vairāk krāsu. Tā apmeklētāju skaita ikgadējais pieaugums nenozīmē tikai ienākumus parka funkciju nodrošināšanai. Tas ir kas vairāk! BKNP veicina nodarbinātību, dabas izglītību, starpkultūru jautājumu izpratni, sabiedrības līdzdalību, sadarbības nozīmi, Gruzijas tēla veidošanu, ticību saviem spēkiem darīt un radīt, uzlabot dzīvi ap sevi. Atceros, ka, apzinot ieinteresētās puses BKNP darbībā, saraksts bija gana garš. Un tas nav vienkārši saraksts, tās ir reālas organizācijas un personības, ar kurām ciešāk sadarbojoties un parādot viņu ieguldījuma nozīmi, kļūst iespējama ceļotājam lietderīga un patīkama piedāvājuma radīšana. Kaut arī līdz jauna piedzīvojuma realizācijai ir vajadzīgs laiks (bieži gads un vairāk) un esot tur es nepiedzīvoju izstrādāto ierosinājumu būtiskus realizācijas procesus, apzinoties BKNP komandas ieinteresētību, esmu droša, ka ieguldītais darbs bija tā vērts. Galvenais ar smaidu, ar atvērtību un patiesu ieinteresētību par vietējo kultūru, cilvēkiem, vidi. Tā ir svarīga projekta neformālā daļa. Vismaz reizēm cenšoties uz notiekošo raudzīties ar vietējā iedzīvotāja acīm - iespējams atklāt snaudošas vērtības gan sevī, gan citos. Manā dzīvē daudz lielāka nozīme tagad ir dabai un personīgajai attieksmei citam pret citu.

FOTO

1., 2., 3. Skats no BKNP administrācijas ēkas loga, no balkona. Šis skats varētu labi raksturot laiku tur. Skaists kalns, kurā redzama dzīvā un mainīgā Gruzijas daba. Tur var redzēt rītus, vakarus, vasaru, rudeni, kontrastus. Tajā pašā laikā, nav redzama kalna otra puse – dzīve Boržomi pilsētiņā, BKNP teritorijā, apkārtnē, cilvēki dzīves stāsti, sirsnība, jautājumi, intereses, ko var iepazīt tikai izejot no ofisa, esot klāt, esot daļai no kopīgā vienotā veseluma. Tur dzīvo Gruzijas iedzīvotāji, kas novērtē sev apkārtējo, kas reizēm gaida pārmaiņas, bet tomēr ir gana uzņēmīgi, lai tās veicinātu paši, tāpēc būtiski pateikt labu vārdu parādot atbalstu.

4.,5. Ofisa iekštelpas. Radošais seminārs ar mērķi ģenerēt ideju fragmentus kopā ar iesaistītajām pusēm BKNP darbībā tūrisma jomā (gidi, darbinieki, TIC u.c.). Kolēģi – direktors Levan, finanšu persona Ketevan, direktora sekretāre Nona (labajā pusē). Ikdienas darba atmosfēra – pozitīvisms, atklājumi, ziņkāre, izzināšana, analīze, domāšana, rīcība.

6. Ārpus ofisa – esot BKNP kājnieku tūrisma takās. Sajust sevi kā daļiņu no brīnumainā skaistuma un reizē arī atbildību par to.

7., 8., 9. Ceļošana pa Gruziju – Svaneti un Kazbegi kalnu reģioni, Boržomi pilsētas iepazīšana. Sadarbībai ar tandēma partneri ir ļoti liela nozīme gan īstenojot projekta aktivitātes uzņemošajā organizācijā, gan izdzīvojot projekta sadzīves un atpūtas daļu atklājot vietas un satiekot cilvēkus.

Vēlies piedalīties praksē GLEN projektā 2014.gadā? Piedalies konkursā: GLEN stipendijas 2014 Pieteikumu iesniegšanas termiņš 2014.gada 15.janvāris
GLEN Latvija projektus finansē: