SAITE uz 2016.gada GLEN stipendiju projektu konkursa lapu GLEN stipendijas 2016


GLEN Latvija izsludina 2014.gada konkursu

Par GLEN

Biedrība GLEN Latvija ir nevalstiska organizācija, kas darbojas ar mērķi veicināt sabiedrības izpratni par attīstības jautājumiem Latvijā un pasaulē. GLEN Latvija ir starptautiskās GLEN programmas (Global Education Network of Young Europeans) jeb „Eiropas jauniešu globālās izglītības tīkls” īstenotāja Latvijā.


GLEN īsteno Globālās Izglītības apmācības programmu jauniešiem, kas ietver apmācības un sagatavošanas seminārus, praksi projektā Attīstības valstī un tam sekojošas iegūtās personīgās pieredzes nodošanas un sabiedrības izglītošanas aktivitātes Latvijā.

Latvijā 2014.gadā tiek piedāvātas divas stipendijas dalībai GLEN Globālās Izglītības apmācības programmā, kas ietver praksi projektā Gruzijā vai Kamerūnā:

Galvenie dalībnieku atbilstības kritēriji:

GLEN programmas ietvaros stipendijas ieguvējam ir pienākums:

Lūgums kandidātiem, kuri jau pieteikuma iesniegšanas brīdī zinās, ka nevarēs izpildīt kādu no augstāk minētajiem pienākumiem, piemēram, nevarēs pilnībā apmeklēt abus apmācības un sagatavošanas seminārus, pieteikumus neiesniegt!

Galvenie GLEN programmas mērķi ir:Kā pieteikties stipendijai?

Līdz 2014.gada 15.janvārim jāatsūta GLEN Latvija sekojoši dokumenti:Aizpildīto pieteikuma anketu (angļu valodā) jānosūta Biedrībai „GLEN Latvija" uz epasta adresi: pieteikumi@glen.lv. Tiks izskatīti tikai tie pieteikumi, kuri uz e-pastu tiks saņemti līdz 2014.g. 15.janvārim plkst. 17:00.

Pārrunas ar kandidātiem notiks 2014.gada 27. un/ vai 28. janvārī Rīgā. Lūgums pretendentiem, kuri pieteikšanās brīdī zinās, ka pārrunās piedalīties nevarēs, pieteikumus neiesniegt!

Konkursa rezultāti tiks paziņoti 2014. gada 12. februārī.

Konkursa uzvarētājiem būs jāparaksta rakstiska vienošanās ar biedrību GLEN Latvija par abpusēju saistību izpildi, lai sasniegtu GLEN Globālās Izglītības apmācības un stipendiju programmas mērķus.

Jaunumiem par konkursu sekojiet Twitter: @GLEN_Latvija

GLEN Latvija 2013.gada dalībnieču pieredze un iespaidi par dalību GLEN programmā un praksēs projektos:
GLEN Latvija projektus finansē: