SAITE uz 2013.gada GLEN stipendiju projektu konkursa lapu GLEN stipendijas 2013


GLEN Latvija izsludina 2012.gada stipendiju projektu konkursu

Par GLEN

Biedrība GLEN Latvija ir nevalstiska organizācija, kas darbojas ar mērķi veicināt sabiedrības izpratni par attīstības jautājumiem Latvijā un pasaulē. GLEN Latvija ir starptautiskās GLEN programmas (Global Education Network of Young Europeans) jeb „Eiropas jauniešu globālās izglītības tīkls” īstenotāja Latvijā.


GLEN pamata aktivitāte ir GLEN Globālās Izglītības apmācības programmas īstenošana, kas ietver apmācības un sagatavošanas seminārus, praksi projektā Attīstības valstī un tam sekojošu iegūtās personīgās pieredzes nodošanu Eiropā.

Latvijā 2012.gadā tiek piedāvātas trīs stipendijas dalībai GLEN Globālās Izglītības apmācības programmā, kas ietver praksi projektā Gruzijā, Kenijā vai Kamerūnā:

Galvenie dalībnieku atbilstības kritēriji:

GLEN programmas ietvaros stipendijas ieguvējam ir pienākums:

Lūgums kandidātiem, kuri jau pieteikuma iesniegšanas brīdī zinās, ka nevarēs izpildīt kādu no augstāk minētajiem pienākumiem, piemēram, nevarēs pilnībā apmeklēt abus apmācības un sagatavošanas seminārus, pieteikumus neiesniegt!

Galvenie GLEN programmas mērķi ir:Kā pieteikties stipendijai?

Līdz 2012.gada 27.janvārim jāatsūta GLEN Latvija sekojoši dokumenti:Aizpildīto pieteikuma anketu (angļu valodā) jānosūta Biedrībai „GLEN Latvija" uz epasta adresi: glen@glen.lv un pa pastu uz adresi: Rīgā, A.Čaka ielā 49-5, LV-1011. Tiks izskatīti tikai tie pieteikumi, kuri norādītajā e-pastā un pasta adresē tiks saņemti līdz 2012.g. 27.janvārim plkst. 17:00 (pasta zīmogs netiks ņemts vērā, ja pieteikums tiks saņemts pēc minētā laika).

Pārrunas ar kandidātiem notiks 2012.gada 2. februārī Rīgā. Lūgums pretendentiem, kuri pieteikšanās brīdī zinās, ka pārrunās piedalīties nevarēs, pieteikumus neiesniegt!

Stipendiju ieguvējiem būs jāparaksta rakstiska vienošanās ar biedrību GLEN Latvija par abpusēju saistību izpildi, lai sasniegtu GLEN Globālās Izglītības apmācības un stipendiju programmas mērķus.
GLEN Latvija projektus finansē: