PIETEIKUMU PIEŅEMŠANA IR BEIGUSIES


GLEN Latvija izsludina 2011.gada stipendiju projektu konkursu

Par GLEN

Biedrība GLEN Latvija ir nevalstiska organizācija, kas darbojas ar mērķi veicināt sabiedrības izpratni par attīstības jautājumiem Latvijā un pasaulē. GLEN Latvija ir starptautiskās GLEN programmas (Global Education Network of Young Europeans) jeb „Eiropas jauniešu globālās izglītības tīkls” īstenotāja Latvijā.


GLEN pamata aktivitāte ir GLEN Globālās Izglītības apmācības programmas īstenošana, kas ietver apmācības un sagatavošanas seminārus, praksi projektā Attīstības valstī un tam sekojošu iegūtās personīgās pieredzes nodošanu Eiropā.

Latvijā 2011.gadā tiek piedāvātas trīs stipendijas dalībai GLEN Globālās Izglītības apmācības programmā, kas ietver praksi projektā Gruzijā, Kenijā vai Senegālā:

Galvenie dalībnieku atbilstības kritēriji:

GLEN programmas ietvaros stipendijas ieguvējam ir pienākums:

Lūgums pieteikumus neiesniegt cilvēkus, kuri jau pieteikuma iesniegšanas brīdī zinās, ka nevarēs izpildīt kādu no augstāk minētajiem pienākumiem, piemēram, nevarēs pilnībā apmeklēt abus apmācības un sagatavošanas seminārus!

Galvenie GLEN programmas mērķi ir:Kā pieteikties stipendijai?

Līdz 2011.gada 25.janvārim jāatsūta GLEN Latvija sekojoši dokumenti:Aizpildīto pieteikuma anketu (angļu valodā) jānosūta Biedrībai „GLEN Latvija" uz epasta adresi: glen@glen.lv un pa pastu uz adresi: Rīgā, A.Čaka ielā 49-5, LV-1011. Tiks izskatīti tikai tie pieteikumi, kuri ne vēlāk par 25.janvāri plkst. 17:00 tiks saņemti uz norādīto e-pasta un pasta adresi (pasta zīmogs netiks ņemts vērā, ja pieteikums tiks saņemts novēloti).

Pārrunas ar kandidātiem notiks 2011.gada 3. un/vai 4.februārī Rīgā. Lūdzam pieteikumus neiesniegt pretendentus, kuri pieteikšanās brīdī zinās, ka pārrunās piedalīties nevarēs!

Stipendiju ieguvējiem būs jāparaksta rakstiska vienošanās ar biedrību GLEN Latvija par abpusēju saistību izpildi, lai sasniegtu GLEN Globālās Izglītības apmācības un stipendiju programmas mērķus.
GLEN Latvija projektus finansē: