Vides aizsardzība Centrālāzijā

Attēlā: Tadžikistānas ainava. Foto autore: Krista Baumane

Projekta nosaukums: Reģionālu vides organizāciju apmācības darbam ar internetu Centrālāzijā

Projekta būtība: Centrālāzijas valstis ir atkarīgas viena no otras un no kopīgie dabas resursiem. Kaitējums dabai vienā valstī var nodarīt lielus postījumus pārējās. Lai kopīgi risinātu vides problēmas, ir izveidots interneta portāls CARNet. Latvijas sabiedriskās politikas centra PROVIDUS darbinieki gada garumā apmācīja CARNet koordinatorus. Sadarbības rezultātā tika novadītas reģionā pirmās tiešsaistes konsultācijas. Portāls CARNet turpina attīstīties un īstenot jaunas idejas.

Kas? Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS

Kur? Kazahstānā, Kirgizstānā, Tadžikistānā, Uzbekistānā, Krievijā

Par kādu naudu? Apvienoto Nāciju attīstības programma (UNDP)

Kāpēc tas ir svarīgi?

Dabas resursu godīgs sadalījums ir aktuāls visā pasaulē. Centrālāzijas dabas resursi, līdzīgi kā daudzviet, ir nevienmērīgi izvietoti. Padomju saimniekošanas metodes postoši ietekmējušas vidi un cilvēku dzīves apstākļus. Tas padarījis Centrālāzijas valstis vienu no otras atkarīgas un vienu par otru atbildīgas.Ņemot vērā Centrālāzijas valstu atkarību no reģiona dabas resursiem, svarīga ir savstarpēji koordinēta rīcība un informācijas pieejamība. Internets palīdz nodrošināt operatīvu saziņu, kā arī piesaista lielu mediju, valsts iestāžu un sabiedrības uzmanību.

Uzzini vairāk!7_1.jpg Strādājam ANO mājā (Dušanbe, Tadžikistāna)

7_4.jpg Vidusāzijā ceļmalās autobusu pieturas izrotātas ar priecīgām mozaīkām (Kirgizstāna)

7_6.jpg Vīrs ar ēzelīti pie Isikula ezera (Kirgizstāna)

7_7.jpg Jurtā iekārtota kafejnīca (Kirgizstāna)

L7_0.jpg Tadžikistānas ainava

Visu attēlu autore Krista Baumane
GLEN Latvija projektus finansē: