Pārtikas kvalitāte Ukrainā un Moldovā

Projekta nosaukums: Moldovas pārtikas un veterinārās sistēmas optimizācija

Projekta būtība: Moldovas un Ukrainas uzņēmējiem ir grūtības noteikt pārtikas preču kvalitāti atbilstoši Eiropas Savienības prasībām. Latvijas Pārtikas un veterinārais dienests 2007. gadā uzsāka atbilstošo dienestu apmācību un treniņu. Projekta rezultātā Moldovā tiks izveidota vienota pārtikas uzraudzības sistēma, patērētājam droša pārtikas aprite nacionālajā tirgū un nodrošināta valsts iesaistīšanās starptautiskajā tirdzniecībā. Apmācība ietver pārtikas produktu kvalitātes pārbaudes metodes, piemēram, salmonelozes noteikšanas veidu.

Kas? Latvijas Pārtikas un veterinārā dienesta Nacionālais diagnostikas centrs

Kur? Moldovā, Ukrainā, Latvijā

Par kādu naudu? LR Ārlietu ministrijas budžets

Kāpēc tas ir svarīgi?

Pārtikas un ūdens izraisītas slimības ir viens no galvenajiem slimību cēloņiem attīstības valstīs. Katru gadu šādu slimību dēļ bojā iet aptuveni 1,8 miljoni cilvēku, galvenokārt bērni. Viena no biežākām ar pārtiku izplatītām slimībā pasaulē ir salmoneloze. Tirgus globalizācijas apstākļos svarīgi kontrolēt pārtikas kvalitāti un slimību iespējamos izplatības ceļus.

Uzzini vairāk!6_3.JPG

6_4.JPG

6_5.jpg

6_6.JPG

6_8.JPG

6_0L.jpg

Visi foto no Foto no Latvijas Pārtikas un veterinārā dienesta arhīva
GLEN Latvija projektus finansē: