Daba un atkritumi Gruzijā

Attēlā: Ainava ar atkritumiem Kazbegi reģionā, Gruzijā. Foto autore: Christina Häublein.

Viena no būtiskākajām problēmām Kazbegi reģionā ir nesakārtotā atkritumu apsaimniekošana. Praktiski visi ciema iedzīvotāji atkritumus izgāž upmalā. Viens no projekta uzdevumiem bija skaidrot iedzīvotājiem atkritumu savākšanas nepieciešamību.

Projekta nosaukums:Ilgtspējīgas attīstības dimensijas Kazbegi un Boržomi reģionos Gruzijā

Projekta būtība: Tūrisms ir iespējams ienākumu avots Gruzijas iedzīvotājiem, tomēr to izmantot neļauj infrastruktūras un informācijas trūkums, kultūras atšķirības starp vietējiem iedzīvotājiem un tūristiem, nesakārtota atkritumu saimniecība. Projekta ietvaros 5 stipendiātes no Latvijas, Igaunijas un Vācijas centās palīdzēt risināt šīs problēmas. Projekta rezultātā tika izveidota mājas lapa par naktsmājām un dabas takām Kazbegi, apmācīti vietējie iedzīvotāji un pašvaldības darbinieki, sagatavota apmeklētāju apkalpošanas politika un izstrādātas vides izglītības programmas Boržomi – Kharagauli nacionālajam parkam.

Kas? biedrība GLEN Latvija, ASA Programm (Vācija), AKÜ (Igaunija)

Kur? Kazbegi un Boržomi novados Gruzijā

Par kādu naudu? Latvijas Ārlietu ministrijas grants

Kāpēc tas ir svarīgi?

Nabadzība ir būtiska problēma visā pasaulē. Kaut arī nabadzīgo iedzīvotāju skaits uz Zemes ir sadalīts nevienmērīgi, galējās nabadzības sekas skar visu pasauli.Viens no nabadzības cēloņiem ir infrastruktūras izmaiņas bruņotu vai diplomātisku konfliktu dēļ. Piemēram, Kazbegi reģiona iedzīvotāju galvenais ienākumu avots ilgstoši bija 12 km attālumā esošā robeža ar Krieviju. Ciemam cauri brauca tranzīta transports, daļa iedzīvotāju strādāja uz robežas, vēl daļa – 40 km attālajā Vladikaukāzā. Taču 2006. gadā robeža ar Krieviju tika slēgta, bez tam Krievija pārtrauca arī gāzes piegādi Kazbegi reģionam. Tādējādi daudzi ciema iedzīvotāji palika bez darba, turklāt zuda arī siltumnīcu lauksaimniecības iespējas, izmantojot gāzes apkuri. Pašlaik ievērojamu daļu Kazbegi iedzīvotāju ienākumu veido sociālie pabalsti, kas ir nepietiekami. Piemēram, par vecuma pensiju mēnesī var iegādāties vienu maisu miltu.

Uzzini vairāk!4_2.JPG Skolēnu nodarbība Boržomi – Kharagauli nacionālajā parkā

4_4.JPG Skaistais Kazbegi skats

kazbegi_info.JPG www.kazbegi.info sākumlapa

4_6.JPG Seminārs Stepansmindas iedzīvotājiem

4_0.JPG Ainava ar atkritumiem Kazbegi reģionā, Gruzijā
GLEN Latvija projektus finansē: