Datorprasme Gruzijā

Attēlā: Tbilisi uz Excel programmas nodarbību ierodas gados jauni un veci datoru prasmju apguvēji. Foto autore: Elīna Veide.

ANO ģenerālsekretārs Kofi Anans: „Izglītība ir progresa priekšnoteikums, katrā sabiedrībā, katrā ģimenē.”

Projekta nosaukums:Datorprasmju veicināšana Gruzijas pašvaldībās

Projekta būtība: Kopš 2001. gada Gruzijā īstenoti vairāki palīdzības projekti – pašvaldības apgādātas ar datoriem un programmatūru. Tomēr datori netiek izmantoti, jo darbiniekiem trūkt zināšanu. Projekta ietvaros gruzīnu valodā tika pārtulkota Rīgas Tehniskās Universitātes Tālmācības Studiju centra izstrādātā datorapmācības programma. Trīs nedēļu laikā piecu Gruzijas pašvaldību darbinieki (kopā 144 cilvēki) apguva datoru lietošanas pamatus.

Kas? RTU Tālmācības Studiju centrs

Kur? Gruzija – piecas pašvaldības

Par kādu naudu? LR Ārlietu ministrijas grants

Kāpēc tas ir svarīgi?

Ierobežota pieeja informācijai ir viens no nabadzības cēloņiem visos pasaules reģionos. Laikā, kad informācija arvien brīvāk pieejama internetā, svarīgi nodrošināt minimālo prasmju treniņu plašam iedzīvotāju lokam. Brīva pieeja informācijai veicina izglītošanos mūža ilgumā un ļauj vieglāk pielāgoties krīžu laikā.

Uzzini vairāk!

UNESCO Izglītības portāls: http://portal.unesco.org/education/

10_2.JPG Čiatūras pašvaldības darbiniece raksta uz rakstāmmašīnas

10_3.JPG Pasniedzējs Kaspars Kapenieks darbībā

10_4.JPG Skats uz laukumu pie Čiatūras pašvaldības

10_5.JPG Projekta īstenotāji - Elīna veide un Kaspars Kapenieks

10_0L.JPG Tbilisi uz Excel programmas nodarbību ierodas gados jauni un veci datoru prasmju apguvēji

Attēlu autori: Jānis Ķirpītis un Elīna Veide
GLEN Latvija projektus finansē: