Seksuālā un reproduktīvā veselība pasaulē

Suntažu sieviešu kluba tikšanās ar Indijas, Gruzijas un Somijas Ģimenes plānošanas asociāciju pārstāvēm. Foto autors: Andris Linde

Projekta nosaukums: Sabiedrības izpratnes veicināšana par Seksuālo un reproduktīvo veselību pasaules kontekstā

Projekta būtība Projekta mērķis ir veidot sabiedrības izpratni par globālām problēmām – nabadzību, bērnu un mātes mirstību, pasaules pārapdzīvotību, iedzīvotāju izglītošanu, HIV un AIDS. Projektā piedalījās Saeimas deputāti, Izglītības, Veselības un Ārlietu ministriju ierēdņi, skolotāji, žurnālisti, jaunieši un jaunie politiķi. Projekta rezultātā ir tikušies Latvijas, Indijas, Gruzijas un Somijas iedzīvotāji, izveidoti izdales materiāli, notikuši semināri un diskusijas, noorganizēts izpētes brauciens uz Gruziju, Latvijas Televīzijā parādīts raidījums par situāciju Gruzijā, notikusi Latvijas jauniešu apmaiņas vizīte Somijā par seksuālo un reproduktīvo veselību un tiesībām pasaulē.

Kas? Latvijas Ģimenes plānošanas un seksuālās veselības asociācija „Papardes zieds”, Somijas Ģimenes plānošanas asociācija, Gruzijas Ģimenes plānošanas asociāciju HERA XXI un Indijas Ģimenes plānošanas asociācija.

Kur? Latvijā, Somijā, Gruzijā un Indijā

Par kādu naudu? 250 000 Euro 
75% Eiropas Komisija, 15% Somijas un Latvijas Ārlietu Ministrijas, 10% Privātie fondi

Kāpēc tas ir svarīgi?

Tiek pārkāptas neaizsargāto sabiedrības grupu tiesības. Piemēram, tiesības bez ierobežojumiem laulāties un dibināt ģimeni, neatkarīgi no rases, nacionalitātes vai reliģijas ir katra cilvēka pamattiesības. Līdz ar to katram cilvēkam ir tiesības būt pasargātam no piespiedu laulībām bez viņa pilnīgas, brīvas un informētas piekrišanas. Realitāte ir citāda. Daudzās attīstības valstīs meitenes tiek izmantotas ekonomiskos nolūkos – izprecinātas un pārdotas.

Izglītībai ir milzīga loma bērnu laulību ierobežošanā. Pētījumi 42 valstīs rāda, ka meitenes, kas ir šobrīd 20 -24 gadu vecas, un ir apmeklējušas skolu, precas vēlāk nekā tās, kas nav skolu apmeklējušas vispār.

Uzzini vairāk!Lomu_spele.jpg Jaunie politiķi spēlē lomu spēli

Sieviesu_klubs.JPG Suntažu sieviešu kluba tikšanās ar Indijas, Gruzijas un Somijas Ģimenes plānošanas asociāciju pārstāvēm

GLEN Latvija projektus finansē: