Dzeramais ūdens Afganistānā

Dalaanas ciemata iedzīvotāji priecājas par tīru dzeramo ūdeni. Foto autors: Artis Drēziņš.

Dalaanas ciemata vecākais: „Ūdens ir visas dzīvības pamats. Ja mums būs ūdens, mums būs viss pārējais nepieciešamais. Dievs mūs ir apveltījis ar auglīgu zemi un bagātīgu sauli. Viss, kas mums ir nepieciešams ir ūdens. Paldies cilvēkiem tālajā Latvijā! Jūs Dievs ir aplaimojis ar jūru. Paldies, ka jūs palīdzat citiem, kam ūdens ir izdzīvošanas jautājums! Pateicoties jūsu atbalstam, mūsu bērniem un sievietēm vairs nav jāmēro tik tāls ceļš pēc ūdens, jo tagad tas ir krānos tepat ciematā”.

Projekta nosaukums: Dzeramā ūdens nodrošināšana Farjabas provinces iedzīvotājiem

Projekta būtība: Līdz šim dzeramā ūdens sagāde bija viens no svarīgākajiem Farjabas provinces iedzīvotāju ikdienas darbiem. Jau agri no rīta cilvēki devās pēc ūdens uz attālām ūdenskrātuvēm un atgriezās tikai pēcpusdienā. Šī ikdienas pienākuma dēļ daudzi provinces bērni neapmeklēja skolu. Īstenojot projektu, ar dzeramo ūdeni apgādāti gandrīz pieci tūkstoši Farjabas provinces iedzīvotāju. Dzeramais ūdens tiek pievadīts arī skolai, kurā mācās 1300 skolnieku.

Kas? Tehniskās sadarbības un attīstības aģentūra" (ACTED) Francija

Kur? Afganistānas Farjabas province, kurā izvietoti arī Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīri

Par kādu naudu? LR Ārlietu ministrijas budžets

Problēmas aktualitāte pasaulē

Piekļuve dzeramajam ūdenim mūsdienās ir viena no asākajām problēmām visas pasaules mērogā. Ir aplēsts, ka katram cilvēkam nepieciešami 20 – 50 litri ūdens dienā, lai apmierinātu pamatvajadzības. Pasaulē miljardiem cilvēku liegta pieeja dzeramajam ūdenim.
Kaut arī divas trešdaļas Zemes virsmas klāj ūdens, tikai 2.5% no tā veido saldūdens. Cilvēkiem un ekosistēmai pieejamais saldūdens sastāda mazāk kā 1% no šī daudzuma. Ūdens nepietiekamību lielā mērā izraisījusi cilvēka darbība: piesārņojums, pieaugošs ūdens resursu patēriņš rūpniecībā, kā arī negodīga privatizācijas politika.

Kur par šo problēmu kopumā uzzināt vairāk?IMG_4135.JPG Bērni Dalaanas ciematā ar ūdeni

IMG_4057.JPG

IMG_4109.JPG

IMG_4135.JPG

IMG_4172.JPG

Visu attēlu autors: Artis Drēziņš
GLEN Latvija projektus finansē: